Här finner du information om avel.

Har ni frågor kontakta  avelskommittén
avelskommite@bichonfrise.se
Registreringskrav och avelsrekommendationer


Rasspecifik avelstrategi Ögonrekommendationer Rasstandard PRA-Fall Ögonlysning Avelsrapport 2017

RAS – avelsstrategi.

På Svenska kennelklubbens kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att de för varje hundras skall finnas en avelsstrategi.
Det är en handlingsplan för avel inom en ras.

Uppfödarrabatt

Bjud dina valpköpare på första årets medlemskap i Bichon Frisé Ringen. Gåvomedlemskapet kostar 175 kr per ny medlem.  Använd formuläret: Gåvo och valpköparmedlemskap

Skyldigheter

Som uppfödare/hanhundsägare är det din skyldighet att vara väl bevandrad i de regler och policy som fastställts av SKK, SDHK och BFR.

•SKK:s Grundregler gäller för samtliga medlemmar i SKK och dess medlemsorganisationer.
•SKK:s Avelspolicy gäller för samtliga medlemmar i SKK och dess medlemsorganisationer.
•SDHK:s Avelspolicy gäller alla medlemmar.
•RAS (Rasspecifika avelsstrategier) för bichon frisé är det dokument som alla bichonintresserade ska arbeta efter hur avelsarbetet ska fortgå för att bevara rasen frisk och sund.
•Hälsa och avelsrekommendationer för bichon frisé redovisar de rekommendationer som ska beaktas när man använder sin bichon frisé i avel.

Det är vidare av största vikt att man håller sig uppdaterad om nya bestämmelser och policy och om vad som händer inom rasen, bichon frisé.

Hanhundsägare!

På förekommen anledning, enligt skrivelse ifrån SKK, uppmanar vi ägare till avelshannar att kontrollera att ägaren till tiken som ni planerar att para hunden med inte är utesluten ur SKK. Detta för att undvika att valparna ej kan registreras.

Hanhundslista

Bichon Frisé