Deadline

Vi vill bara påminna er om att skicka in foton och texter till nästa nummer av bladet senast den 5:e augusti.

Tillsammans gör vi en läsvärd och rolig tidning för alla medlemmar.

Skicka era bidrag till bfr.bladet@bichonfrise.se