Klubben

Bichon Frisé Ringen (BRF) är en inofficiell rassammanslutning för hundrasen Bichon Frisé och är såsom rasklubb ansluten till Svenska Dvärghundsklubben (SDHK). BFR ingår på detta sätt i Svenska Kennelklubben (SKK), som är riksorganisation för hundägare i Sverige. BFR är en ideell förening som har till uppgift att främja avel och utbredning av Bichon Frisé. BFR bildades i december 1982 och är idag en av världens största bichonklubbar med nästan 1 000 medlemmar. Första medlemsbladet kom ut 1983.


Styrelsen

Ordförande – Charlotte Jostvik

Vice ordförande – Nina Karlsson

Sekreterare – Helené Andre

Ledamot – Michaela Björk

Ledamot – Mariola Runesson

Suppleant – Malin Jones

Suppleant – Michael Flensborg

Medlemsansvarig – Michaela Björk

Kassör – Mariola Runesson

Revisor -Nina Olofsson och Sara Hedlund

Kontakta styrelsen

Rasklubbens verksamhet

* Ge information om rasen.
* Skapa bästa möjliga förutsättningar för Bichon Frisé och dess ägare.
* Informera om skötsel och pälsvård.
* Ge uppföljande information till uppfödare, hanhundsägare och medlemmar.

Protokoll från styrelsemöten Rasklubbens stadgar