Annonsera under köpa hund

Här finner ni information om att annonsera under menyn ”Köpa hund”


Valpar till salu

Tänk på att att om man funnit nytt hem till alla valparna innan annonsens utgång skall man informera webbansvarig för att ta bort annonsen snarast.

Uppge följande:
– Fars namn samt regnr
– Mors namn samt regnr
– Leveransklara tidigast datum
– Kennelnamn och Uppfödare
– Kontaktuppgifter som telefon och mail

Föräldradjuren skall följa
– gällande registreringskrav, SKK. (Finns inte gällande intyg för patella luxation synlig på SKKs Hunddata måste kopia på undersökning sändas in med annonsen)
– BFR:s ögon och patella luxation rekommendationer
– erhållit lägst very good på officiell utställning.
– minst uppnått 18 månaders ålder men helst 24 månader
vid parningstillfället.
– inavelsgraden inte överstiger 6,25% s k kusinparning.
– Annons får ligga kvar högst 3 månader efter valparnas födelse. Om förlängning av annons gäller det max 1 månads förlängning.
Vid eventuell önskan om förlängning skall uppfödaren lämna följande uppgifter till webbansvarig hur många valpar det gäller, antal och kön.
– Bjuda valpköpare på ett gåvomedlemskap
– BFR:s Skötselråd ska följa med valp.

Sänd annonsen till ordforande@bichonfrise.se

Omplacering och fodervärd

Medlemmar kan annonsera om omplacering, fodervärd och till salu. Om man funnit nytt hem till hund innan annonsens utgång skall man informera webbansvarig för att ta bort annonsen snarast.

Uppge följande uppgifter:
– Hundens regnr
– Hundens namn
– Kön
– Ålder

Hunden skall vid överlåtandet vara veterinärbesiktigad. Intyget får inte vara äldre än 7 dagar vid överlåtande till ny ägare.
Bjuda nya ägaren på ett gåvomedlemskap.

OBS!
Ägare till hund innan överlåtande.

– Ansvarar för att uppgifterna är korrekta.
– Som är föremål för disciplinära åtgärd hos SKK eller hos någon annan instans får ej annonsera med hund för omplacering.

Sänd annonsen till ordforande@bichonfrise.se

Planerade valpkullar

Föräldradjuren skall följa
– gällande registreringskrav, SKK (Finns inte gällande intyg för patella luxation synlig på SKKs Hunddata måste kopia på undersökning sändas in med annonsen).
– BFR:s ögon och patella luxation rekommendationer
– erhållit lägst very good på officiell utställning.
– minst uppnått 18 månaders ålder men helst 24 månader
vid parningstillfället.
– inavelsgraden inte överstiga 6,25% s k kusinparning.

När kullen är född meddela webbredaktören, då flyttas valpkulls
annonsen till ”Till salu” sidan utan extra kostnad.

Sänd samtliga annonser till ordforande@bichonfrise.se