Nytt bankgironummer

Bichon Frisé Ringen har nytt konto, alla betalningar till klubben sätts nu in på bankgiro 583-8131.