Championtallrikar för 2016


Championtallrik

Har din Bichon Frisé blivit champion 2016 kontakta

Charlotte Jostvik för avhämtning av tallrik på 070-5306667.