Stockholms Hundmässa

Bichon Frisé Ringen kommer inte att medverka på Stockholms Hundmässa i år…

Med anledning av att arbetsbördan har varit stor och planeringen varit intensiv inför allt som skulle hända på Stockholmsmässan i år så missar hela styrelsen att anmäla Bichon Frisé Ringen till Rasklubbstorget. Tyvärr kan man inte efteranmäla sig och vi tvingas därmed att stå över detta året och ta nya krafter inför kommande år.

Styrelsen beklagar detta djupt.

Arkiv