Bichon Frisé Ringen söker CUA

Vi söker nu dig som har ett gediget intresse för rasen och tillsammans med oss vill arrangera utställningar…

Vi söker nu dig som har ett gediget intresse för rasen
och tillsammans med oss vill arrangera utställningar på en hög nivå framöver.

I förlängningen har vi ett stort ansvar att övervaka att utställningsarrangemang har hög kvalite. Vi ska kunna vägleda övriga utställningsfunktionärer.

Utbildningsplanen ska följas för att garantera en likvärdig kvalitet för utbildningarna. Fördjupning av det olika avsnitten anpassas till deltagarnas förkunskaper.

Vill du utbilda dig till CUA och erhålla ett utbildningsdiplom som registreras i SKKs funktionärsregister som certifierad utställningsarrangör?

Kontakta ordförande Charlotte Jostvik
bfr.ordf.charlotte@bichonfrise.se

Arkiv