Bli medlem

Det finns många fördelar med att bli medlem i Bichon Frisé Ringen…

Det finns många fördelar med att bli medlem i Bichon Frisé Ringen. Bland annat får du medlemstidningen Bladet 4 gånger per år där bland annat medlemmarnas berättelser, nyheter och tävlingsresultat presenteras. Klubben anordnar även olika trevliga aktiviteter som man får delta i såsom trivselträffar och klippkurser.

Har du frågor eller funderingar kring medlemskap är du välkommen att kontakta Liselott Åhlund på mobil 070-273 74 54 alternativt mail bfr.liselott@bichonfrise.se eller Svenska kennelklubbens medlemsavdelning på tfn 08-795 30 50 alternativt medlem@skk.se

bli-medlem

Du kan enkelt bli medlem online genom att klicka på bilden ovan.

Arkiv