Information från valberedningen

För att en förening skall kunna fungera måste man alltid har en kompetent styrelse som kan…

För att en förening skall kunna fungera måste man alltid har en kompetent styrelse som kan representera vår fantastisk ras, Bichon Frisé. En styrelse som skall ha nödvändig kunskap om rasen, föreningen och ekonomisk bakgrund men också kan representera alla typer av bichon medlemmar samt täcker vårt avlånga land.

Oberoende av styrelsen
Detta startar med en väl fungerande valberedningen som alltid är och måste vara helt oberoende av styrelsen. Valberedningen i Bichon Frisé Ringen består idag av, Anne-Lie Vilhemsson, Elisabeth Johansson och Michael Flensborg. Vår enda uppgift är att alltid kunna föreslå en kompetent medarbetare till styrelsen så styrelsen alltid innehar den nödvändiga kunskapen den behöver. För detta behöver vi många frivilliga medlemmar som vill engagera sig i klubben, allt från ledamot till folk som vill och kan hjälpa till med olika projekt inom klubben.

Valberedningen jobbar enligt följande:
Styrelsen måste inneha gedigen kunskapa om vår ras, ekonomisk förståelse samt kan representera alla medlemmar, dels genom lokal närvaro, via Bladet, hemsida samt annan sociala media. Det är också önskvärt att ha en blandad ålders representation samt att skapa förutsättning för en produktiv arbetsmiljö.

Om du önskar, vill och kan bidraga i någon form ta kontakt med valberedningen.

Med vänliga hälsningar
Valberedningen

[symple_button url=”https://bichonfrise.se/kontakt/” color=”blue” size=”large” border_radius=”3px” target=”self” rel=”” icon_left=”” icon_right=””]Kontaktuppgifter[/symple_button]

 

 

Arkiv