Introduktion av nytt Nordiskt Cert 2018

Introduktion av nytt Nordiskt Cert 2018 har tilldelats följande…

Introduktion av nytt Nordiskt Cert 2018

[symple_divider style=”double” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″]

[ezcol_1half]

Första Bichon Frisé Tik att erhålla Nordiskt Cert
Petit Ami’s Someone Like Me Petit Ami's Someone Like Me[/ezcol_1half]

[ezcol_1half_end]

Första Bichon Frisé Hane att erhålla Nordiskt Res. Cert
Mon Tout Heir of ParadiseMon Tout Heir of Paradise[/ezcol_1half_end]

Arkiv