Ordförandes rader

Vid rasklubbbens årsmöte i början februari fick undertecknad förtroende att överta ordföranderollen…

Hej!

Vid rasklubbbens årsmöte i början februari fick undertecknad förtroende att överta ordföranderollen för Bichon Frise´ Ringen. Det är med tillförsikt och stor respekt jag axlar ansvaret och hoppas vi tillsammans kan göra det bästa för vår underbara ras.

Vem är då er nya ordförande?
Jag är en tredjedel av kenneln Hardy-Flap’s. Resterande är min mamma Carin och min storasyster Catarina. Alla är aktiva och vi har varit rasen trogen sedan 1980 då den första bichonen steg in i våra hjärtan och därefter alltid stannat kvar. Under årens lopp har flertalet hundsporter både tränats och tävlats i, bland annat agility, flyball, lydnad, karaktärsprov, juniorhandling, utställning med mera. Kenneln startades 1996 då vi också skaffade vår första tik efter en av våra hanar och 1998 kom den första kullen.

Erfarenheten har erhållits genom 30 års aktivt arbete inom brukshundsklubbar, specialklubbar, länsklubb som rasklubb. Såväl inom styrelse som kommittéer i olika konstellationer och funktioner. Har även i två omgångar tillsammans med familjen varit redaktörer för Bichon Frisé Bladet.

Anledningen till varför det dröjt med information till er medlemmar om förändringarna som skett i rasklubben beror bland annat på tid. Tyvärr, av olika skäl fick vi ej åtkomst till årsmötes protokollet förrän sju dagar efter genomfört årsmöte. Detta påverkade den nya styrelsen möjligheter till att påbörja sina arbetsuppgifter och ta över de viktiga funktionerna i Rasklubben. Under måndagen den 11 februari avgick en del av styrelsens ledamöter av varierande anledningar. Vill framföra vårat tack till den avgående styrelsen för det arbete de lagt ned på klubbens och dess verksamhet.

Extra årsmöte
Bichon Frisé Ringen har en styrelse som är beslutsför. Efter kontakt med ordförande i Svenska Kennel Klubbens Föreningskommitté kommer extra årsmöte utlysas för att fylla de vakanta platserna i Styrelsen.

Vill tacka er medlemmar för er förståelse gällande förseningen men i gengäld har det därefter blivit en riktig rivstart för Bichon Frisé Ringen. Många har hört av sig till såväl styrelse som valberedning och vill hjälpa till med olika ärenden, allt från bladet, avel, eventuellt styrelsearbete med mera. Klubbens trogna hemsideansvarig Marlene fortsätter även sitt idoga arbetet. Styrelsen och klubben i sin helhet är tacksamma för detta.

Vår rasklubb har en god ekonomi, fastställd genom resultatredovisningen på årsmötet. Det finns tyvärr en nedåtgående trend gällande medlemsantal. Det är viktigt att vända denna, se till att folk får upp ögonen igen för vår fantastiska ras, och vi behöver dig kära medlem och dina tankar om detta. Vad vill du se mer av, vad saknas, vad har du för idéer som vi kan försöka spinna vidare på och förhoppningsvis kunna realisera? Tänk efter och hör av er, vi vill ha er åsikt. Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi komma långt.

Nyheter i Bladet
I kommande bichon bladet presenteras många förändringar, bland annat en återkommande spalt om hundens tänder, tandskötsel och där era frågor besvaras av en tandläkare och som även är bichonägare! Det blir även tips och tricks att träna med sin bichon.

I slutet av året kommer det givetvis bli en almanacka, så bidrag behövs. I vilket format är ännu osäkert , ensam eller som en del av tidningen. Oavsett vad så blir det en till alla medlemmar lagom till julen!

Skicka in bilder och texter
Vi hoppas ni skriver små anekdoter eller reportage om er bichons upptåg och äventyr eller någon fin bild med text till. Finns både underhållande, vackra och sorgliga berättelser att delge om vår fantastiska ras, bichonen. Vet det både skrivs och läggs in bilder på flera forum runt om i Sverige. Låt hela bichon Sverige få ta del av era berättelser.

Rasspecial
Fredagen den 28 juni anordnar rasklubben sin första officiella utställningen någonsin. Den går av stapeln i Borås. Detta vid SDHKs jubileumsevenemang. Under dagen finns det en uppvisningsring där vi hoppas på både rasparad och bichoner som kan uppvisa sina förmågor. Rasen är ju en känd cirkus hund så konster och tricks, agility, flyball, blodspår hoppas vi få ta del av. Kontakt tas via hemsidan och var med och visa fram vår underbara ras för en bredare publik. Hemsidan kommer att uppdateras med mer information fortlöpande.

Vill be om er förståelse och tid i det initiala skedet då det kan ta tid innan ni får svar på era frågor och funderingar, då allt är ideellt och sker på fritiden.

Vill avsluta med att framföra ett stort tack till alla de ideella krafter som lägger ned sin tid och energi för att vår ras och rasklubb. Ni är guld värda, tack för vad ni gör och er tid. Ni gör skillnad.

Må väl med er fyrfota vän, världens bästa ras, Bichon Frisé.

Stefan Harde
Ordförande Bichon Frisé Ringen

Arkiv