-Här hittar ni alla kontaktuppgifter till aktiva inom klubben-


Kommittéen


Avel

avelskommitte@bichonfrise.se

Valberedning

Michael Flensborg – Sammankallande
valberedning@bichonfrise.se

Styrelsen


Ordförande

Stefan Harde
ordforande@bichonfrise.se

Sekreterare

Adjungerad
Gunilla Andersson
sekreterare@bichonfrise.se

Övriga


Webbredaktör

Marlene Johansson
webbredaktor@bichonfrise.se

Bladet

bladet@bichonfrise.se

Skicka in foton

foto@bichonfrise.se

SKK medlemsavdelning

medlem@skk.se