-Här hittar ni alla kontaktuppgifter till aktiva inom klubben-


Kommittéen


Avel

Charlotte Jostvik – Sammankallande
Tel. 070 – 530 66 67
bfr.ordf.charlotte@bichonfrise.se

Aktivitets kontakt

Michael Flensborg – sammankallande
bfr.michael@bichonfrise.se

Nina Karlsson
bfr.v-ordf.nina@bichonfrise.se

Utställning

Mariola Runesson – Sammankallande
bfr.mariola@bichonfrise.se

Valberedning

Tina Vilhelmsson – Sammankallande
bfr.valb.tina@bichonfrise.se

Ledamot Mia Berg

Ledamot vakant

Styrelsen


Ordförande

Charlotte Jostvik
Tel. 070-5306667
bfr.ordf.charlotte@bichonfrise.se

Vice ordförande

Nina Karlsson
Tel. 070-2501652
bfr.v-ordf.nina@bichonfrise.se

Sekreterare

Helené Andre
Tel. 0730-774400
bfr.sek.helene@bichonfrise.se

Ledamöter

Elisabeth Johansson
bfr.elisabeth@bichonfrise.se

Liselott Åhlund
bfr.liselott@bichonfrise.se

Suppleanter

Mariola Runesson
Tel. 072-3325732
bfr.mariola@bichonfrise.se

Michael Flensborg
bfr.michael@bichonfrise.se

Medlemsansvarig

Liselott Åhlund
Tel. 070-2737454
bfr.liselott@bichonfrise.se

Kassör

Mariola Runesson
Tel. 072-3325732
bfr.mariola@bichonfrise.se

Revisor

Nina Olofsson

Sara Hedlund

Övriga


Webbredaktör

Marlene Johansson
bfr.webb.marlene@bichonfrise.se

Bladet

bfr.bladet@bichonfrise.se

Skicka in foton

bfr.foto@bichonfrise.se

SKK medlemsavdelning

medlem@skk.se