Avelsrekommendationer

Bichon Frisé Ringen vill på följande sätt främja rasens utveckling:

  • Rasklubben arbetar aktivt med att sprida information om rasen. Genom kontinuerligt inhämtande av information om rasens hälsostatus, exteriöra utveckling och mentala status hoppas vi kunna följa upp och föra rasens utveckling framåt i Sverige. Med information till uppfödare, avelshundsägare och medlemmar vill vi öka kunskaperna och förståelsen för avelsarbetet inom rasen.
  • Värna om rasens glada och vänliga temperament, utan inslag av stress eller nervositet. Främja för god hälsa som möjliggör ett långt liv. Eftersträva friska, sunda och rastypiska bichon friséer.
  • Hund i avel bör vara kvalitetsbedömd på officiell utställning minst en gång efter 24 månaders ålder. Vid kvalitetsbedömning blir ägaren uppmärksammad på om hunden inte överensstämmer med rasstandarden beträffande exteriör och mentalitet, ett komplement för mer information om den mentala delen hos hund är BPH (Beteende- och personlighets-beskrivning).

Rasklubbens avelsrekommendationer

Mål i avelsarbetet
• Att den tillgängliga avelsbasen ska utnyttjas bättre.
• Att inavelsgraden fortsatt skall vara låg.
• Att inavelsgraden för en enskild kull inte bör överstiga 6,25 %. Provparning kan göras i SKK avelsdata för snabbt svar.
• Att rasen fortsatt har en mycket god reproduktionsförmåga.

Strategi
• Bredda och utnyttja avelsbasen bättre genom att använda fler obesläktade hanhundar i aveln.
• Att enskilda hanhundar inte är far till fler än 4 % av hundarna i sin generation.
• Inte upprepa samma kombination om det inte finns särskilda skäl, då det ej tillför rasen genetisk variation.
• Inte göra nära släktskapsparningar som ökar inavelsgraden.
• Beakta om individ lämnar lågt antal, 1-2 valpar per kull och detta upprepas i för avkomma/or i kommande generationer.
• Rasklubben följer registreringsstatistik, veterinär statistik etc.

Avelsrekommendationer gällande föräldradjuren:
• Avelsdjuret har uppnått en ålder av 24 månader vid parningstillfället.
• Avelsdjuret har en känd patellastatus som är 0/0.
• Avelsdjuret har giltigt ögonlysningsintyg som intygar att hunden inte bär på ärftlig ögonsjukdom. Rasklubben accepterar främre y-sömskatarakt samt distichiasis men rekommenderar att man inte använder 2 föräldradjur med samma diagnos.
• Avelsdjuret är utställt på officiell utställning med lägst bedömningen VG – Very Good.

Arkiv