Hanhundar

Anita Pasma
Stefenevas Ludde
Tel. 073-847 18 79
a.pasma72@gmail.com
Boden
Lena Leissner
Tel. 019-36 48 45, 070-766 37 23
bichebo@hotmail.com
www.bichebo.se
Örebro
Megara´s kennel
Monika & Gullwi Wintherhamre
Tel: 070-570 19 11, 070-570 13 93
Mail: monika.wintherhamre@telia.com
Uppsala
Nina Karlsson
Tel: 070-2501652
Mail:ninakarlsson84@gmail.com
Facebook: @NinasBichon
Vingåker
Therese Forssander
Tel: 073-424 22 32
Arvaby 304
71995 Vintrosa
Jardland’s Pretty
Margita Jardland
Tel. 0709844042
margita@jardland.se
Enskede

Kriterier och regler

* Både Tik och Hane skall uppfylla registreringskraven för registrering av valpkull i SKK (Svenska kennelklubben) samt följa rasklubbens
avelsrekommendationer för rasen innan parning.

* Ägare och avelsrättsinnehavare till hanhund skall vara medlem i BFR.

* Hanhund ska ha fyllt lägst 24 månader innan parning.

* Hanhund vars ägare är föremål för disciplinär åtgärd hos SKK eller hos någon annan instans får ej vara med på listan.

Arkiv