Hanhundar

Lena Leissner
Tel. 019-36 48 45, 070-766 37 23
bichebo@hotmail.com
www.bichebo.se
Örebro
Susanne Sköld
Tel: 070-8440291
Marstrand
Megara´s kennel
Monika & Gullwi Wintherhamre
Tel: 070-570 19 11, 070-570 13 93
Mail: monika.wintherhamre@telia.com
Uppsala
Kennel Lovecatching
Nina Karlsson
Tel: 070-2501652
Mail:nina@lovecatching.se
http://www.lovecatching.se/
Vingåker
 
 

Kriterier och regler

* Både Tik och Hane skall uppfylla registreringskraven för registrering av valpkull i SKK (Svenska kennelklubben) samt följa rasklubbens
avelsrekommendationer för rasen innan parning.

* Ägare och avelsrättsinnehavare till hanhund skall vara medlem i BFR.

* Hanhund ska ha fyllt lägst 24 månader innan parning.

* Hanhund vars ägare är föremål för disciplinär åtgärd hos SKK eller hos någon annan instans får ej vara med på listan.

Arkiv