Uppfödning

Har ni frågor kontakta  avelskommittén via avel@bichonfrise

Uppfödarrabatt

Bjud dina valpköpare på första årets medlemskap i Bichon Frisé Ringen. Mer information här

Skyldigheter

Som uppfödare/hanhundsägare är det din skyldighet att vara väl bevandrad i de regler och policy som fastställts av SKK, SDHK och BFR.

• SKK:s Grundregler gäller för samtliga medlemmar i SKK och dess medlemsorganisationer.
• SKK:s Avelspolicy gäller för samtliga medlemmar i SKK och dess medlemsorganisationer.
• SDHK:s Avelspolicy gäller alla medlemmar.
• RAS (Rasspecifika avelsstrategier) för bichon frisé är det dokument som alla bichonintresserade ska arbeta efter hur avelsarbetet ska fortgå för
att bevara rasen frisk och sund.
• Hälsa och avelsrekommendationer för bichon frisé redovisar de rekommendationer som ska beaktas när man använder sin bichon frisé i avel.

Det är vidare av största vikt att man håller sig uppdaterad om nya bestämmelser och policy och om vad som händer inom rasen, bichon frisé.

Hanhundsägare

På förekommen anledning, enligt skrivelse ifrån SKK, uppmanar vi ägare till avelshannar att kontrollera att ägaren till tiken som ni planerar att para hunden med inte är utesluten ur SKK. Detta för att undvika att valparna ej kan registreras.

Valpförmedling

Uppge följande:
– Fars namn samt regnr
– Mors namn samt regnr
– Leveransklara tidigast datum
– Kennelnamn och Uppfödare
– Kontaktuppgifter som telefon och mail

Föräldradjuren:
– Ska följa gällande registreringskrav (Saknas gällande intyg för patella luxation synlig på SKKs Hunddata måste kopia på undersökning sändas in med annonsen)
– Ska följa BFR:s ögon och patella luxation rekommendationer
– Måste ha erhållit lägst very good på officiell utställning.
– Ha minst uppnått minst 18 månaders ålder, helst 24 månader vid parningstillfället.
– Inavelsgraden ska inte överstiga 6,25% s k kusinparning.
– Annonsen får ligga kvar högst 3 månader efter valparnas födelse. Om förlängning av annons gäller det max 1 månads förlängning.
Vid önskan om förlängning skall uppfödaren lämna följande uppgifter till om antal valpar och kön.
– Bjuda valpköpare på ett gåvomedlemskap
– BFR:s Skötselråd ska följa med valp.

När alla valparna hittat ett hem innan annonsens utgång ska detta rapporteras till webbredaktor@bichonfrise.se för att ta bort annonsen snarast. 

Arkiv