Championat

Medlemmar är välkommna att presentera sin champion på hemsidan.

Följande uppgifter måste finnas med:
* Hundens namn
* Registreringsnummer
* Födelsedatum
* Kön
* Föräldrarnas namn och registreringsnummer
* Namn på uppfödare
* Namn på ägare
* Foto i bra kvalité

Du som skickar in resultat ansvarar för att informationen stämmer

Arkiv