Championat

Medlemmar är välkommna att presentera sin champion på hemsidan och i Bichon Frisé Bladets championgalleri.

Följande uppgifter måste finnas med;
* Hundens namn
* Registreringsnummer
* Födelsedatum
* Kön
* Föräldrarnas namn och registreringsnummer
* Namn på uppfödare
* Namn på ägare
* Foto helst i bra kvalité

Skicka dina championbidrag till bladet@bichonfrise.se – de publiceras då även på hemsidan

Du som skickar in resultat ansvarar för att informationen stämmer

Arkiv