Klubben

Klubben

Bichon Frisé Ringen (BRF) är en inofficiell rassammanslutning för hundrasen Bichon Frisé och är såsom rasklubb ansluten till Svenska Dvärghundsklubben (SDHK). Bichon Frisé Ringen ingår i Svenska Kennelklubben (SKK), en riksorganisation för hundägare i Sverige.

Bichon Frisé Ringen är en ideell förening som har till uppgift att främja avel och vård av rasen Bichon Frisé. Bichon Frisé Ringen bildades i december 1982 och är idag en av världens största intresseföreningar för Bichon Frisé.

Rasklubbens verksamhet
* Ge information om rasen.
* Skapa bästa möjliga förutsättningar för Bichon Frisé och dess ägare.
* Informera om skötsel och pälsvård.
* Ge uppföljande information till uppfödare, hanhundsägare och medlemmar.

Stadgar

Arkiv