Rasen

Historik

Bichon frisé eller som den tidigare kallades för, bichon teneriffe, är en ras med en intressant historia. På 1400-talet tog spanska sjömän med dessa små vita hundar till Teneriffa och därifrån fick de följa med ut på resor. Rasen vann popularitet vid renässanshoven ute i Europa vid flera tillfällen  och var därefter en uppskattad luffar- och cirkushund.

Bichon frisé är formellt sett en relativt ung ras och den första rasstandarden tillkom 1933 då uppfödare från Frankrike och Belgien tillsammans skrev ned den. Det stora uppsvinget kom bichonen presenterades klippt, detta då det framhävde både de vackra proportionerna och rasens uttrycksfulla ögon. De första exemplaren kom 1976 till Sverige.

Användningsområde

Rasen är en utpräglad sällskapshund, är glad, lättlärd och angelägen om att vara sin ägare till lags. Den kräver måttligt med motion, men tackar inte nej till rolig  aktivering, som till exempel agility eller flyball. En bichon frisé passar bra till en oerfaren hundägare, men pälsvården är viktigt! Rasen passar även bra med barn, men föräldrar ska som alltid tänka på att en hund, oavsett ras, inte är någon leksak.

Hälsa

Bichon frisé ligger på en medelnivå, jämfört med alla raser, när det gäller skadestatistik för veterinärvård. I rasen finns katarakter (ögonsjukdom), klåda och allergier förekommer, samt problem med rinnande ögon. Det gäller att i första hand se till att föräldrarna är friska och sunda. För registrering krävs att föräldrarna har känd (palpatorisk) knäledsstatus avseende patella (lösa knäleder) innan parning samt är ögonlysta enligt gällande rekommendationer. För avelsrekommendationer rasklubbens hemsida.

Egenskaper / Mentalitet  

Bichon frisé är positiv och glad hund som gillar att vara med på det mesta i sällskap med sina familjemedlemmar.

Storlek och utseende

Rasen är en dvärghund och mankhöjden är, för hane 25 till 30 cm samt för tik 23 till 29 cm. Dess ögon ska vara mycket mörka och ett speciellt kännetecken för rasen är de tre svarta prickarna i ansiktet; de runda mörka ögonen och den svarta nostryffeln, som tillsammans bildar en liksidig triangel. Pälsen är vit, riklig och ha mjuk och tät underull. Täckhåret skall bilda lösa korkskruvslockar, något som blir väldigt tydligt vid fuktig väder. Pälsen klipps på kroppen för att framhäva hundens proportioner samt huvudet rundklipps för att framhäva de vackra ögonen och uttrycket.

Pälsvård

Pälsvården är krävande och det är viktigt att vara införstådd med att det tar tid att sköta en bichon frisé. Hunden ska kardas och kammas varje dag, samt badas var fjortonde dag. Efter att hunden badats ska den fönas torr, samtidigt som pälsen ska kardas, så den blir rak. Det är viktigt att göra på rätt sätt då hunden kan annars får mer tovor eller bli bränd om fönen hanteras fel eller är stilla för länge på samma ställe, Skötseln tar i snitt två timmar per vecka, utöver tiden för badning och föning. Beroende på pälskvalitet bör hunden klippas ungefär var sjätte vecka. En av rasens fördelar är att den inte fäller.

Övrigt

Innan valpköpet skaffa dig så mycket information om rasen som möjligt och var mycket med valet av uppfödare. Ta även reda på vilken hjälp du får av uppfödaren efter det valpen kommit hem då många frågor uppstår. Något att tänka på är att den kräver en hel del pälsvård och är detta inte av intresse bör man se efter andra mer lätthanterliga raser ur pälssynpunkt.

Arkiv