Stipendier

BICHON FRISÉ RINGENS STIPENDIE
Bichon Frisé Ringens stipendie är ett kombinerat ungdomsstipendie (för medlemmar i rasklubben mellan 6-25 år, i enlighet med SHU, Sveriges Hund Ungdom) samt aktivitetsbidrag för medlemmar i rasklubben.

Syfte: Att stärka intresset för rasen bichon frisé, rasklubben samt ämnet hund generellt.

Bichon Frisé Ringens stipendie är öppet för alla rasklubbens medlemmar att söka. Ändamålet är att utveckla ens kunskaper inom ämnet hund, vilket kan innebära lydnadskurser, uppfödarutbildning, funktionärsutbildning m.m.

1. De sökande skriver ihop en presentation av vad stipendiet är avsett för samt kontaktuppgifter. Vilket skickas till sekreteraren i Bichon Frisé Ringen via e-mail: sekreterare@bichonfrise.se

2. Ansökningar ska ha inkommit senaste den 31 december året innan stipendiet utdelas.

3. Bichon Frisé Ringens styrelse utser vinnarna till stipendiet. Dessa meddelas av utsedd person i Bichon Frisé Ringens styrelse. Vinnarna offentliggörs även i rasklubbens medlemstidning, Bichon Bladet. Beslut går ej att överklaga.

4. Stipendiaterna förbinder sig att skriva en sammanfattning (gärna med bilder) till vad stipendiet använts för efter genomförd aktivitet samt inkomma med detta till sekreteraren i Bichon Frisé Ringen via e-mail: sekreterare@bichonfrise.se

5. Stipendiaternas sammanfattning kommer redovisas i rasklubbens medlems tidning, Bichon Bladet samt verksamhetsberättelsen.

Stipendiets totalsumma kan delas så möjlighet för fler stipendiater kan utses. Det är upp till styrelsen i Bichon Frisé Ringen att besluta om detta.

Ladda ner

Arkiv