Stipendier

Bichon Frisé Ringens ungdomsstipendie
Öppet för medlemmar från 6 till 25 års ålder. Ändamålet är att utveckla ens kunskaper inom ämnet hund, vilket kan innebära lydnadskurser, uppfödarutbildning, funktionärsutbildning m.m.
Stipendiet till ett värde av 1500 kr delas ut av Bichon Frisé Ringen
Syfte: Att stärka intresset för rasen bichon frisé, rasklubben samt ämnet hund generellt.

1. Motivering till varför aktuell person bör erhålla stipendiet skickas till sekreteraren i Bichon Frisé Ringen via e-mail: sekreterare@bichonfrise.se
2. Ansökningar ska ha inkommit senaste den 31 december året innan stipendiet utdelas.
3. Vinnare utses av Bichon Frisé Ringens styrelse. Beslut går ej att överklaga.
4. Vinnare meddelas av utsedd person i Bichon Frisé Ringens styrelse samt offentliggörs i rasklubbens medlemstidning, Bichon Bladet.
5. Stipendiaterna förbinder sig att skriva en sammanfattning (gärna med bilder) till vad stipendiet använts för efter genomförd aktivitet samt inkomma med detta till sekreteraren i Bichon Frisé Ringen.
6. Stipendiaternas sammanfattning kommer redovisas i rasklubbens medlemstidning samt verksamhetsberättelsen.


Bichon Frisé Ringens medlemsstipendie
Syfte: Att stärka intresset för rasen bichon frisé, rasklubben samt ämnet hund generellt är öppet att söka för rasklubbens medlemmar från 25 års ålder och uppåt. Ändamålet är att utveckla kunskaper inom ämnet hund, vilket kan innebära lydnadskurser, uppfödarutbildning, funktionärsutbildning med mera.
Stipendiet till ett värde av 500 kr delas ut av Bichon Frisé Ringen.

1. Motivering till varför aktuell person bör erhålla stipendiet skickas till sekreteraren i Bichon Frisé Ringen via e-mail: sekreterare@bichonfrise.se
2. Ansökningar ska ha inkommit senaste den 31 december året innan stipendiet utdelas.
3. Vinnare utses av Bichon Frisé Ringens styrelse. Beslut går ej att överklaga.
4. Vinnare meddelas av utsedd person i Bichon Frisé Ringens styrelse samt offentliggörs i rasklubbens medlemstidning.
5. Stipendiaterna förbinder sig att skriva en sammanfattning (gärna med bilder) till vad stipendiet använts för efter genomförd aktivitet samt inkomma med detta till sekreteraren i Bichon Frisé Ringen
6. Stipendiaternas sammanfattning kommer redovisas i rasklubbens medlemstidning.

Arkiv