Rapportera resultat

Resultat från officiella utställningar i Sverige.

Medlem som önskar få resultat publicerade ansvarar själv för att skicka in uppgifter och tillhörande bilder.

Följande information ska finnas med:
– BIR och BIM, hundens registreringsnamn och ägare
– Cert och CACIB för hund som erhållit det
– Plats
– Domare
– Antal deltagande bichoner

Övriga resultat från utställning som kan skickas in;
– BIR och BIM-valp
– Bästa veteran
– Uppfödar- och avelsklass

Resultat från officiella tävlingar i andra grenar i Sverige.

De som önskar få resultat publicerade ansvarar själv för att skicka in uppgifter och foto på ekipage till webbredaktor@bichonfrise.se

Vi vill ha följande uppgifter:

  • Hundens namn
  • Vilken gren man tävlat i
  • Namn på förare
  • Fotografi av ekipaget

Presentera din champion på hemsidan och i Bichon Frisé Bladet

Följande uppgifter måste finnas med;
* Hundens namn
* Registreringsnummer
* Födelsedatum
* Kön
* Föräldrarnas namn och registreringsnummer
* Namn på uppfödare
* Namn på ägare
* Foto i bra kvalité

Championattallrikar

Tallriken kostar 250:- inklusive frakt
Avgiften betalas in på
Bankgiro 583-8131
Swish: 123 358 67 73

Uppge CHAMPIONATTALLRIK, namn, adress och telefonnummer på inbetalningen.
Skicka sedan ett mail till vice.ordforande@bichonfrise.se med samma information.
Du som skickar in resultat ansvarar för att informationen stämmer

Arkiv