Rapportera resultat

Resultat från officiella utställningar i Sverige.

Medlem som önskar få resultat publicerade ansvarar själv för att skicka in uppgifter och tillhörande bilder.
Följande information ska finnas med:
– BIR och BIM, hundens registreringsnamn och ägare
– Cert och CACIB för hund som erhållit det
– Plats
– Domare
– Antal deltagande bichoner

Övriga resultat från utställning som kan skickas in;

– BIR och BIM-valp
– Bästa veteran
– Uppfödar- och avelsklass

Resultat från officiella tävlingar i andra grenar i Sverige.

De som önskar få resultat publicerade ansvarar själv för att skicka in uppgifter och eventuellt foto på ekipage till webbredaktor@bichonfrise.se.

Vi vill ha följande uppgifter:
– Hundens namn
– Namn på förare
– Gärna ett fotografi av ekipaget

Skicka in dina bidrag till webbredaktor@bichonfrise.se

Presentera din champion på hemsidan och i Bladets championgalleri.

Följande uppgifter måste finnas med;
* Hundens namn
* Registreringsnummer
* Födelsedatum
* Kön
* Föräldrarnas namn och registreringsnummer
* Namn på uppfödare
* Namn på ägare
* Foto helst i bra kvalité

Skicka dina championbidrag till bladet@bichonfrise.se – de publiceras då även på hemsidan

Du som skickar in resultat ansvarar för att informationen stämmer

 

Arkiv