Bladet

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att skicka in material, artiklar, foton, med mera till Bladet.
Det är vi medlemmar i Bichon Frisé Ringen som tillsammans bestämmer vad klubbtidningen ska innehålla.
Bladet ges ut 4 gånger per år

Har du flyttat?

Glöm inte att göra din adressändring via: medlem@bichonfrise.se eller
SKK:s medlemsservice
tel. 08-795 33 44
(mån-fre kl 10-12 och 13-15)
eller via e-post till medlem@skk.se

Kommer tidningen i retur till redaktionen får du själv stå för returportot.
Saknar du din tidning hör av dig till redaktionen till bladet@bichonfrise.se

Arkiv