Att tänka på vid valpköp


Introduktion
Det är inte lätt att ta till sig allting som gäller vid köp av valp. På denna sida kommer Bichon Frisé Ringen försöka ge er tips, råd och guidning i hur ni ska agera.

När det är dags för en ny familjemedlem är det viktigt att tänka igenom allt innan köpet. Familjen måste vara medveten om att en hund finns under många år, kräver mycket tid, aktivitet, stimulans samt omsorg av sin ägare och flock. Förbered er genom att gå kurser, läs in er om rasen via böcker och på internet. Fråga gärna ut en hundägare eller uppfödare som ni känner förtroende för. Det behöver inte vara samma ras ni är intresserad av. Ha familjeråd, diskutera och skriv ned de frågor och funderingar ni ännu ej fått svar på.

Ett valpköp ska vara väl genomtänkt då hunden har en normal livslängd från 10 till 15 år framöver. Hunden är ett flockdjur och ska inte lämnas ensam alltför långa stunder. En god riktlinje är att en vuxen hund inte ska lämnas ensam mer än max fyra timmar om dagen. Se till att ni har planerat för passning av hunden redan innan valpköpet t ex via dagmatte eller möjlighet att ta med hunden till jobbet. Att barnen går hem från skolan och släpper ut den under raster är inte tillräckligt. Ett sådant ansvar kan heller ej läggas på barn då detta är föräldrarnas ansvar.

För att få tag på kontaktuppgifter om uppfödare är det en bra att gå in på rasklubbens hemsida. Där finns information om de uppfödare som följer både svenska kennelklubbens samt rasklubbens riktlinjer vid avel. Bichon frisé är en pälsras och som ägare är det viktigt att vara införstådd med att det tar tid att sköta om pälsvården.

Tänk på att hundar är familjemedlemmar och är med i det mesta. Det är viktigt för uppfödaren att veta att valparna kommer till ett hem med mycket tid, omtanke och kärlek och de lägger ned mycket tid på såväl hundar och öppnar sitt hem för er. Respekt gäller åt båda hållen.

Allergivänlig hund
Det finns inte några allergivänliga raser då det är många komponenter som gör att vissa personer tål en ras bättre än en annan. Den allergen, det vill säga ämnet som framkallar en allergisk reaktion sitter inte i pälsen utan i huden och detta finns oavsett om hunden har päls eller ej. Vad en person tål är mycket individuellt och ett generellt svar kan ej ge. Ett gott råd är att de som kan ha problem behöver göra flera besök hos uppfödare och helst under vinterhalvåret då allergenet är mer koncentrerat i lokalerna. 

Hane eller tik
Bichon frisé är en utpräglad dvärghund och det är ingen större skillnad mellan könen även om det kan vara på individuell nivå. En viss skillnad är att tikarna kan vara än mer hängivna och hanarna kan vara något mer framåt.

Omplacering                                        
Bichon frisé är en ras som har det bra och det är relativt sällan det uppkommer behov av omplacering, men det sker. Det är viktigt att betänka att det kan innebära extra arbete med en omplacerings hund för att den ska uppleva trygghet och bli harmonisk igen. Ofta blir dessa hundar speciella då de emotionella banden knyts starkare. Det är oftast mer restriktivt vid en omplaceringshund då uppfödaren vill vara säker på att hunden får det bra samt risken att den ska behöva lämna ett hem igen ska vara minimal. 

Hundar och barn
Ibland kommer frågan om rasen är barnvänlig. Svaret är att det finns inga hundar som föds arga mot barn. Det är barnen som ska läras att bli hundvänliga.  Här handlar det om bemötande, hantering, empati och förmågan att läsa av en annan individ. Det är alltid de vuxnas ansvar att ha kontroll på både barn som hundar. Låt barnen sitta på golvet, ta det lugnt och ha normal samtalston och låt hunden komma fram själv och hälsa om den är intresserad av detta. Vad gäller valpar ska det inte lyftas eller hållas fast om den inte vill, barnet ska röra sig försiktigt samt vara mjuk både i kontakten som handlaget med hunden. Ni måste lära er läsa signaler, förstå hundspråk samt förstå att hunden är en egen individ. Denna ska få vara ifred och ska respekteras av såväl barn som vuxna.

Följs dessa enkla råd blir det varken några hundrädda barn eller arga hundar.

Äldre och hund
Att vara äldre och skaffa hund är inget problem i dagens samhälle men är viktigt att planera för de situationer som kan uppstå. I regel uppväger alltid det positiva då det blir mycket frisk luft och rörelse. Något som är bra både för balansen, allmäntillståndet som välbefinnandet.

De första stegen

Vägen börjar ju alltid med den initiala kontakten och första besöket. Ett fysiskt möte är bra så det finns möjlighet att träffas samt skapa en god kontakt. Ett besök är absolut att föredra oavsett om uppfödaren har valpar eller ej. Då det är bra att träffa vuxna hundar för att se hur rasen är och uppför sig. Ta med er lappen med de nedskrivna frågorna och se till att få dem besvarade. Skriv ned svaren så de ej glöms bort. Om en god kontakt uppkommer brukar man kunna skriva upp sitt intresse för en valp samt det är bra om flera besök kan göras.

Hur urvalet av valpar sker varierar från uppfödare. Ofta är det uppfödaren som bestämmer vilken valp som ska var. Anledningen till detta beror på vad valpen är tilltänkt för, tävling, uppfödning, sällskap men även hur dess personlighet är. Fråga uppfödaren hur denne gör så ni medvetna om detta när det blir dags att hämta er nya familjemedlem.

Väntans tider
Valpköp innebär i regel väntan ett halvår eller mer är inte ovanligt. Det är bra att vänta och få längta till något, använd tiden till förberedelser och införskaffa kunskaper. 

Vid valpköp 
När det är dags att hämta valpen är det mycket som ska göras och bli korrekt. Uppfödaren behöver gå igenom samtliga dokument samt bör erbjuda både en teoretisk som praktisk genomgång på en vuxen hund. Bland de saker som behöver förevisas är hur öronen rensas på päls i örongången samt hur badning, föning, kardning, kamning samt kloklippning genomförs.

Förevisning av de verktyg som behövs för hundens skötsel, foder samt transport bur med mera är viktiga saker att gå igenom. Tänk på att det som går in genom ena örat går snabbt ut genom det andra. Det är mycket information som ska återges under en begränsad tid. Därför är det också bra om ni under tiden haft återkommande besök, samt skriver er information som delges er.

Det som medföljer vid valpköpet är:

  • Registreringsbevis som visar att hunden är registrerad i Svenska Kennelklubben och innehåller även en stamtavla över hundens föräldrar och släkt.
  • Veterinärintyg som inte ska vara äldre än sju dagar. I formuläret har veterinären besiktigat valpkullen och skrivit ned sina iakttagelser.
  • Köpeavtal från svenska kennelklubben vilket är ett juridiskt bindande dokument där båda parterna ska signera detta i två original. Ett behålls av valpköparen och det andra av uppfödaren. 
  • Om möjligt är det bra att få skötselråd med information om koppelträning, rumsrenhet, badning, pälsvård med mera från uppfödaren.
  • Få information från uppfödaren gällande matlista, valpens föräldrar och valpkullen m.m. 
  • Vid hämtning av valpen ska givetvis alla papper och kontrakt läsas och signeras av uppfödaren och köparen i samråd.

Avmaskning
När valpen kommer hem ska den blivit avmaskad men ska avmaskas en gång till efter cirka en månad. Hör med din uppfödare vilket preparat de använder som valpen är van vid. I regel räcker det avmaska hunden en gång om året samt vid behov. Var noga med att läsa igenom informationen ordentligt och var uppmärksam att olika avmaskningspreparat kan ange olika tidpunkter för avmaskning. Givetvis ska din bichon frisé avmaskas om misstanke finns att den har drabbats av tarmparasiter. Det är lämpligt att avmaska valpen några dagar innan den får sin vaccination vid 12 veckors ålder. 


Vaccinationer
Valpen är vaccinerad vid åtta veckors ålder mot parvo och ska sedan vaccineras vid 12 veckors ålder. Vaccinationerna är då mot parvo, valpsjuka och HCC (hepatit) samt dessa ska göras om igen vid ett års ålder. Därefter ska hunden återvaccineras enligt gällande rekommendationer och det är viktigt att vaccinera inom den föreskrivna tiden. Vaccination är en billig försäkring för hundens liv.  Tänk på att det är först efter vaccinationen vid 12 veckors ålder som valpen har ett så kallat grundskydd och först då kan hälsa på okända hundar. Innan dess ska valpen endast hälsa på hundar som ni säkert vet är friska.

Fortsatt kontakt
Det är viktigt att ni som valpköpare känner trygghet och kan kontakta er uppfödare om frågor som uppkommer under valpens utveckling och fortsatta liv. Flera saker är viktigt att ha under kontroll:

  • Byte av tänder så valptänder ej sitter kvar och stör de permanenta tänderna.
  • Vid pälsbyte från valp till vuxenpäls. Då är det vanligt att hunden blir tovig och det behövs stöd och hjälp för att kunna arbeta igenom den ordentligt så den blir tovfri.
  • Förfrågan vid matvägran, rumsrenhet, beteenden m m.

I hemmet
När hunden kommer hem är det viktig att gå långsamt fram men var tydlig och ge inga dubbla budskap. Det går ej att fya hunden då den tar en sko för att nästa gång låta bli för det ser sött ut.

Se till att skärma av med t ex kompostgaller, ha valpen där ni är och låt den inte springa runt okontrollerat. För en valp är världen stor och det finns så mycket att upptäcka och allt går snabbt. Ni har ingen kontroll om den biter på sladdar eller kissar bakom soffan. Mattor ska tas bort och valpen ska ut när den har ätit, sovit eller lekt. Detta då valpen fortfarande utvecklas och har inte helt kontroll på sin blåsa och tarm förrän längre upp i åldern. Det går inte att vänta och klä på sig då valpen behöver komma ut omedelbart då det annars sker en olycka. Ett bra råd är att ha tidningspapper vid dörren och sätta valpen där. Då lär den sig att gå mot dörren när den är äldre.

Beröm alltid goda beteenden och negligera negativa men ta givetvis bort valpen från platsen och sysselsätt den med annat om den t ex gnager på en stol. Att hälsa ska ske lugnt och i valpens takt. Personen ska sitta på huk och sträcka fram en hand. Klappa den på bröstet eller under hakan och inte på huvudet då det kan uppfattas som skrämmande samt är ett tecken på dominans.

Vid social träning låt valpen själv gå fram och hälsa på folk och låt det få ta tid. Folk måste ta det lugnt då den annars kan bli skrämd. När folk har valpen och den är tillfreds låt dem ta och pilla på den samt titta på tänderna. Anledningen är att det blir lättare när hunden ska till veterinären eller gå på utställning i framtiden och är van att bli tagen på. Låt valpen endast hälsa på hundar ni känner till och vet är friska och trevliga. Tänk på att de flesta ägare säger att deras hundar är snälla även om det kan vara en sanning med modifikation.

Vid koppelträning kan det vara besvärligt om valpen inte vill gå. Bär den i famnen och sätt ner den så den kan gå hemåt istället vilket den brukar göra.

När det är varma dagar se till att ha hunden i skugga med god ventilation, i närhet av svalt rent vatten samt tillsyn. Tänk även på att en hund ej kan svettas som människor utan reglerar sin kroppstemperatur främst genom avdunstning från munnen samt sina tassar. Om promenad ska ske under varma dagar, lägg då utsidan av er hand mot asfalten eller stå barfota en minut eller två. Är det för varmt så är det för varmt för hundens tassar med och de kan brännskadas.

Tänk på att bichon frisé är en pälshund och även om det inte är en utställningshund är pälsen ett av rasens karaktärsdrag. Att en nedklippt hund skulle ha ett bättre välbefinnande än med päls är felaktigt. Forskning visar att nedklippta hundar har högre kroppstemperatur än de med päls. Anledningen till detta beror på att pälsen har flera olika funktioner, en av dem är skyddande och ventilerande egenskaper som tas bort då hunden klipps ned. En bichon frisé behöver inte gå i utställningskondition, den kan klippas ned, men låt den fortfarande ha päls kvar som skyddar den. Det är viktigt för din bichon frisés välbefinnande.

Arkiv