Dubbelt verksamhetsår

Bichon Frisé Ringens styrelse har efter att ha tagit del av Svenska Kennelklubbens (SKK) rekommendationer för årsmöten i pandemitider beslutat att göra ett dubbelt verksamhetsår i enlighet med Föreningskommitténs riktlinjer. Rasklubbens revisorer har lämnat sitt

Bichon Frisé Ringens styrelse har efter att ha tagit del av Svenska Kennelklubbens (SKK) rekommendationer för årsmöten i pandemitider beslutat att göra ett dubbelt verksamhetsår i enlighet med Föreningskommitténs riktlinjer. Rasklubbens revisorer har lämnat sitt utlåtande för verksamhetsperioden 2020 utan anmärkning och valberedningen är informerad. Näst kommande årsmöte kommer då avhålla för både 2020 samt 2021.
Gällande styrelsen samt dess mandattid, förlängs detta automatiskt med år.

Mer information om förfarandet finns att finna under SKK:s hemsida, årsmöte med mera

Arkiv