SDHK Ordförandes rader

Skriver detta den 1: a advent som i år faktiskt är snöklädd även i mina hemtrakter. Vitt, Kallt och Vackert.
Om en månad är det dags för bokslut och även om det inte blir något resultat att bygga framtiden på så ser det åtminstone bättre ut än förra året.

Hej igen,
Skriver detta den 1: a advent som i år faktiskt är snöklädd även i mina hemtrakter. Vitt, Kallt och Vackert.
Om en månad är det dags för bokslut och även om det inte blir något resultat att bygga framtiden på så ser det åtminstone bättre ut än förra året.
För att vi ska få en säkrare grund att stå på och inte minst möjlighet att erbjuda medlemmarna mer intressanta och informativa aktiviteter med rasinriktad information har vi fattat vissa beslut som kan ses som mindre positiva men där avsikten är att skapa bättre och tryggare bredd i verksamheten.
Vid en arbetshelg förra veckan bestämde vi därför att: vi måste höja medlemsavgifterna och effektivisera och inflationsanpassa utställningsverksamheten.
Vi höjer anmälningsavgifterna från 1januari 2024 från 370: – till 425:- men beslöt att bibehålla avgifterna oförändrade för valpar och veteraner.
Vi har upptäckt att det varit svårt för många rasklubbar att klara av att ställa upp som tekniska arrangörer på våra utställningar. En del har klarat det galant. Därför beslöt vi att inrätta en Utställningskommitté kallad SDHK UK med uppgift att planera och genomföra våra utställningar. Sammankallande är Pierre Lago UK ska alltså ansvara för det tekniska genomförandet och kan fortsatt på eget initiativ välja funktionärer, antingen som nu ifrån en rasklubb eller enskilda rasklubbsmedlemmar eller andra personer. UK ska också ordna övrig personal, inklusive ringssekreterare som behövs. Domarkommittén ska även fortsättningsvis sköta domarfrågorna.
UK har sitt första möte den 30/11. Därefter kommer ytterligare information.
Vi beslöt också att minska antalet SDHK utställningar till 7 stycken 2025. Nytt är att vi startar året med en dubbelutställning inomhus i Stockholmstrakten den 15-16/2, sedan Hässleholm, den 28/6 i Borås, den 13/9 i Gimo och den 14/9 i Tågarp och som avslutning den 12/10 i Sundsvallstrakten.
Sedan ett år tillbaka har vi som ni säkert vet ett sponsoravtal med Sveland. Detta har nu fördjupats så att vi tillsammans kommer att satsa på information till våra medlemmar om olika insatser vi kan göra för att främja hälsan på våra hundar. Detta kommer att märkas redan efter nyår då vi kan presentera en del webbinarier för er medlemmar.
Tills vi hörs igen
Ha en fin december, En God Jul och en bra början på det nya året.
Liz-Beth C Liljeqvist

Arkiv