SKK: Stockholm Hundmässa ställs in

19 aug 2020 Centralstyrelsens presidium har nu tagit det tråkiga beslutet att ställa in Stockholm Hundmässa 2020. Tyvärr finns inte förutsättningarna för att kunna genomföra evenemanget på ett säkert och bra sätt. SKKs centralstyrelse har

19 aug 2020
Centralstyrelsens presidium har nu tagit det tråkiga beslutet att ställa in Stockholm Hundmässa 2020. Tyvärr finns inte förutsättningarna för att kunna genomföra evenemanget på ett säkert och bra sätt.
SKKs centralstyrelse har väntat i det längsta med att fatta beslut kring genomförandet av Stockholm Hundmässa 2020. Beslutet grundas framför allt på att myndigheternas restriktioner och rekommendationer i dagsläget ligger kvar oförändrade. Förutsättningen för att Stockholm Hundmässa ska kunna genomföras är att samtliga restriktioner angående folksamlingar på offentliga tillställningar är borttagna. Centralstyrelsen bedömer det som osannolikt att detta ska ske under 2020. Dessutom har SKKs inställning hela tiden under pandemin varit att ta ansvar för att bidra till minskad smittspridning i samhället.

Arrangemang som kräver framförhållning
Stockholm Hundmässa är ett stort evenemang som involverar många människor från hela världen. Det rör sig om utställare, tävlande och publik men även flera hundra personer som arbetar som funktionärer samt sponsorer och samarbetspartner. För att kunna genomföra Stockholm Hundmässa krävs därför god framförhållning. Utifrån det och den ekonomiska risk som ett försök att genomföra evenemanget innebär, finns tyvärr ingen annan utväg än att ställa in året mässa.

Full återbetalning för anmälda hundar
För de som redan har anmält sin hund till Stockholm Hundmässa kommer full återbetalning att ske.

Vi får nu gemensamt samla nya krafter och återkomma med en fantastisk Stockholm Hundmässa 2021.

https://www.skk.se/sv/nyheter/2020/8/stockholm-hundmassa-stalls-in/

Arkiv