Bichon Frisé Ringen kallar till årsmöte

Bichon Frisé Ringen kallar till årsmöte

Datum: Lördagen den 12:e mars
Tid: kl. 10.00 till ca 12.00
Plats: Mötet sker online

Bichon Frisé Ringen kallar till årsmöte

Datum: Lördagen den 12:e mars
Tid: kl. 10.00 till ca 12.00
Plats: Mötet sker online

Anmäl dig med namn och mejl adress till sekreteraren Gunilla Andersson sekreterare@bichonfrise.se senast torsdag den 10:e mars.

Motioner ska vara ordförande tillhanda senast tre veckor före årsmöte. Motion kan skickas via mejl för att behandlas men måste också skickas till undertecknad i original.

Stefan Harde
Pilevägen 3 B
236 37 Höllviken
ordforande@bichonfrise.se

Årsmöteshandlingar skickas via mejl tillsammans med länk till mötet till de som anmält sig. Detta pga ändrade regler från SKK gällande restriktioner.
I mejlet medföljer instruktion hur man ansluter till mötet, vilket material som behövs samt de regler som gäller vid digitalt årsmöte (se även Svenska Kennelklubbens sida om årsmöte).

Med vänliga hälsningar

Bichon Frisé Ringens Styrelse

Arkiv