SKKs ställningstagande gällande Ukraina

SKKs ställningstagande gällande Ukraina Svenska Kennelklubben anser, liksom många andra kennelklubbar och hundvänner runt om i vår värld, att Rysslands aggression mot Ukraina är helt oacceptabel och något som Svenska Kennelklubben tar starkt avstånd ifrån.

SKKs ställningstagande gällande Ukraina
Svenska Kennelklubben anser, liksom många andra kennelklubbar och hundvänner
runt om i vår värld, att Rysslands aggression mot Ukraina är helt oacceptabel och något
som Svenska Kennelklubben tar starkt avstånd ifrån. Krigshandlingar har aldrig och
kommer aldrig föra något gott med sig. I det som nu händer finns bara förlorare.
Vi känner djup sympati för våra hundvänner och alla människor i Ukraina. De utstår
stort lidande för sitt lands frihet och demokrati.
Vi känner också sympati för våra ryska hundvänner, som har ett politiskt ledarskap
som försätter landet och folket i en förnedrande och destruktiv situation.
SKK kommer tillsvidare inte att skicka representanter till Ryssland. Det innebär att inga
svenska domare tillåts döma på utställningar, prov och tävlingar i Ryssland.
SKK/CS kommer också inom kort ta beslut om domare, auktoriserade av Ryska
Kennelklubben, ska ha rätt att döma i Sverige .
FCI beslutade i förra veckan att VM i Agility inte kommer att arrangeras i Ryssland.
FCIs senaste beslut som gäller från den 1 mars 2022 är att Ryska Kennelklubben, RKF,
inte får arrangera några utställningar, prov eller tävlingar som är under FCI-flagg.
SKK har även kontaktat Jordbruksverket, avseende eventuella särskilda åtgärder vid
införsel av hundar från Ukraina.
Med vänlig hälsning

Svenska Kennelklubben
Thomas Uneholt
Ordförande

Kees de Jong
VD

Ladda ner hela brevet genom att klicka på bilden:

Arkiv