BPH

Författare: Anneli Wall-Forss & Marie-Louise Eddegård

För att tolkningen/värdet av spindeldiagrammet på BPH i SKK:s databas vara tillförlitligt skall
det vara ca 50 individer som gjort testet, tillförlitligheten kan vara lågt innan dess. Viktigt att
tänka på är att värdet visas så fort mer än en hund inom rasen är beskriven.

Minimiåldern för deltagande av BPH är 12 mån. Någon övre åldersgräns finns inte. Att
jämföra en äldre hund mot en ung är nog inte helt rättvist. Den äldre hunden bär på
livserfarenheter som den yngre hunden ej hunnit fått. En ung hund kan reagera mycket mer
och på ett barnsligt sätt jämfört med den äldre individen som kanske går in i ett moment ur
BPH med en annan pondus och kraft pga sin livserfarenhet.

Tanken att vid ca 2 års ålder kan det vara bra att genomföra BPH för Bichon frisé. Då har
hunden gått ut valpstadiet och kan börja betraktas som vuxen.

Anneli Wall-Forss
Marie-Louise Eddegård

Arkiv