För att en förening skall kunna fungera måste man alltid har en kompetent styrelse som kan…

Information från valberedningen

För att en förening skall kunna fungera måste man alltid har en kompetent styrelse som kan representera vår fantastisk ras, Bichon Frisé. En styrelse som skall ha nödvändig kunskap om rasen, föreningen och ekonomisk bakgrund

Fortsätt läsa

Vid rasklubbbens årsmöte i början februari fick undertecknad förtroende att överta ordföranderollen…

Ordförandes rader

Hej! Vid rasklubbbens årsmöte i början februari fick undertecknad förtroende att överta ordföranderollen för Bichon Frise´ Ringen. Det är med tillförsikt och stor respekt jag axlar ansvaret och hoppas vi tillsammans kan göra det bästa

Fortsätt läsa

Arkiv